Intro bg 4

Remix - Hardenberg

Centrale Remix Overview

Opdrachtomschrijving

Een open hartoperatie – zo kunnen fasen 1 en 2 van de opdracht bij Remix Droge Mortel B.V. in Hardenberg worden samengevat. Bijna een jaar lang werkte Hellebrekers Industriële Automatisering aan een compleet nieuw besturingssysteem (fase 1) en aan het verhogen van het productierendement van de afzaklijnen, bulksilo’s en big bag installatie in Hardenberg (fase 2). Hardenberg is één van de twee productielocaties van Remix, Nederlands marktleider in droge mortels. Het bedrijf maakt al sinds 1997 gebruik van onze besturingssystemen voor hun centrales.

Beton Remix

In de eerste fase van het project opereerden we rechtstreeks in het hart van de centrale: het besturingssysteem van de volledige productielocatie werd vervangen door ons nieuwer tClick Vision pakket. Als gevolg hiervan moesten ook de bestaande besturingskasten worden vervangen. En kon het aparte systeem voor kleurstofdosering dat voorheen werd gebruikt worden geïntegreerd met de nieuwe tClick Vision besturing. Om de stilstand van het productieproces bij ombouw in Hardenberg te minimaliseren heeft Hellebrekers de sterkstroom en besturingskasten geïnstalleerd in een aparte control unit, die vervolgens boven op het dak van de Remix locatie is geplaatst.

In de tweede fase van het Remix project realiseerden we een capaciteitsupgrade in één van de hoofdaderen van de centrale: de afzaklijnen, waar het eindproduct in zakken bestemd voor de klant wordt verpakt. Vergeleken met de big bag-lijn (bouwindustrie) en de lijn voor silo’s (bouw sites) kon de afzaklijn niet vaak genoeg draaien om aan de vraag te voldoen. Ook hier zorgde Hellebrekers voor een totaaloplossing – software, besturingskasten en bekabeling. Deze oplossing stelt Remix nu in staat om droge mortel voor de afzaklijn in silo’s te bufferen en de afzaklijn continu in bedrijf te houden.

Procesbeschrijving

De control unit waarin we in fase 1 het nieuwe besturingssysteem implementeerden, werd rond Kerst 2019 bij Remix Hardenberg afgeleverd. De unit was bij Hellebrekers in Nunspeet volledig opgebouwd en getest. Op locatie koppelden onze engineers in de kerstvakantie alle bekabeling van de oude installatie af en sloot deze aan op de nieuwe kasten. Daarna liepen productie en testing van het nieuwe besturingssysteem overdag parallel aan elkaar, en werd waar nodig in de avonduren de software aangepast. Zo kon de operator al heel snel aan het begin van het nieuwe jaar weer beginnen met produceren.

Het is binnen de betonindustrie gebruikelijk om aanpassingen in de productieautomatisering in te voeren op het moment dat de bouwsector rustiger wordt: aan het einde van het jaar of in de bouwvakvakantie. Dit laatste gebeurde bij fase 2 van het Remix project, die werd afgerond in de zomer van 2020. Voor de optimalisatie van de afzaklijn maakten we onder andere nieuwe installatietechnische tekeningen, schreven we nieuwe software voor de buffering en legden we nieuwe kabelwegen aan.

Resultaat

Bij Hellebrekers zijn we volkomen ingesteld op de bedrijfsprocessen in de betonindustrie. Door de klantgerichte inzet van de engineers en monteurs van Hellebrekers kon Remix aan het begin van 2020 al aan de slag met tClick Vision, en de daaropvolgende zomer met een nieuwe afzaklijn. De centrale in Hardenberg is met tClick Vision toekomstbestendig gemaakt. Vanuit het controlecentrum stuurt Remix nu op hightech wijze het hele productieproces geautomatiseerd aan – van recepturen invoeren en afwegen tot mengen en het registreren van storingen. tClick Vision kan zelfs automatisch onderhoudsplannen genereren. Door de verbetering van de afzaklijn kan Remix bovendien flexibeler en efficiënter reageren op de klantvraag. En dit alles zonder de productieactiviteiten op de big bag- en silo-lijnen te hinderen.