Truck lossen

Besturingsproces

Besturingsproces Visualisatie 2

Visualisatie

De visualisatie van het besturingsproces biedt inzicht in hetgeen exact gebeurt op welk tijdstip. Hierdoor krijgt de operator overzicht op de beschikbare en niet-beschikbare onderdelen van het proces. Aan de hand van dit overzicht kan de operator direct zien waar in de besturing de bottleneck zich bevindt. De instellingen of zelfs de software en/of hardware kunnen dan aangepast worden, zodat het proces efficiënter verloopt. Voor de weergave is gekozen voor een moderne grafische vormgeving met rustige beelden en duidelijke kleurherkenning. Alleen de proceslijnen die actief zijn, verschijnen tijdens het productieproces op het scherm waardoor in één oogopslag duidelijk is hoe het proces verloopt. De handbediening van ieder onderdeel is met een muisklik te openen zodat er ingegrepen kan worden in het proces zonder de automatische afloop te verstoren.

Kleurcodering


Alles wat in rust is, is staalblauw gekleurd. Wat aangestuurd wordt en nog niet zijn positie of wenswaarde heeft bereikt is geel, wat draait is donkergroen gekleurd. Is de aansturing weg, maar is ruststand nog niet bereikt toont lichtgroen en in geval van storing wordt het item rood ingekleurd.

Besturingsproces Custom Made

Custom made

Aangezien niet elke fabriek gelijk is, richt iedere klant z’n eigen scherm in. In één oogopslag toont tClick Vision o.a. alle silo’s, weegbakken, mengers en bunkers en hun real-time status.

Alles wat op het beeldscherm van de besturing gevisualiseerd wordt, heeft ten doel inzicht te geven in de status van uw specifieke manier van produceren. Op dit scherm staan alle onderdelen van het proces afgebeeld. Het toont exact de status van wat er gaande is in het afweegproces en wat de status van de laadopdracht / batch is.