T Click Financieel Banner Large
Iconen bg Offerte

Offerte

De Offerte-module kent vele mogelijkheden waar u al dan niet gebruik van wilt maken. Het biedt o.a. vanuit de klantvraag diverse mogelijkheden om per project / aannemer prijsafspraken te maken. U kunt deze afspraken absoluut, in percentages of als staffels opnemen. U kunt per recept een artikel met prijs bepalen, of vanuit een basisprijs werken met meer- en minderprijzen. In overleg met u wordt bepaald hoe de lay-out er uit komt te zien. Deze kan ook digitaal verstuurd worden eventueel voorzien van een digitale handtekening.

Iconen bg Factuur

Facturatie

Ter voorkoming van discussie over de factuur, wat veel tijd kost, ergernis oplevert en credit-nota's tot gevolg heeft, heeft de facturatie-module van tClick de mogelijkheid om pro-forma facturen aan te maken. tClick koppelt automatisch de uitgeleverde bonnen en gemaakte prijsafspraken samen en levert -eventueel na akkoord op de pro forma factuur- de daadwerkelijke factuur. De lay-out wordt in overleg met u opgesteld. Er kan gekozen worden voor voorbedrukt papier, maar de hele factuur met bedrijfslogo kan ook geprint worden op blanco papier. Daarnaast kan de factuur ook digitaal verzonden worden.

Iconen bg Limiet

Limiet

Als ondernemer bestaat er altijd het risico dat een klant niet betaalt. Ter voorkoming hiervan kent tClick de Limiet-module. Dit houdt in dat u per klant een kredietlimiet kunt stellen. U bepaalt zelf welke klant een limiet krijgt en hoeveel dat is. Het systeem geeft automatisch een melding als er bij de orderinvoering een klant over zijn limiet dreigt te gaan.