Intro bg 4

Functionaliteiten tClick Adm

Geen enkele klant werkt op exact dezelfde manier en dat vraagt een bepaalde flexibiliteit van de ERP-software. Uniek aan tClick Adm is, dat het beschikt over veel functionaliteiten. Dit maakt het mogelijk om zowel voor u als uw eigen klanten maatwerk te leveren.

tClick Adm is opgebouwd uit verschillende ERP-functionaliteiten, die elk gericht zijn op een specifiek bedrijfsproces en hierover real-time informatie bevatten. Alle functionaliteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Dit resulteert in een database waarin de verstrekte informatie eenduidig is. Deze informatie kan gemakkelijk tussen afdelingen worden uitgewisseld. Hierdoor wordt de onderlinge samenhang tussen bedrijfsprocessen duidelijker en groter. tClick Adm maakt zichtbaar welke verbanden er zijn tussen verkoop, ontvangen orders, voorraad, inkoop en productie.