Tclick5

Kwaliteit & Betrouwbaarheid

U wilt uw klanten kwaliteit leveren. Dan moet u kunnen vertrouwen op een besturingssysteem dat daar voor zorgt. tClick Vision heeft een betrouwbare Track & Trace functionaliteit, diverse gecertificeerde meet- en weegmogelijkheden en een up-to-date voorraadbeheer zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Centrale Remix Overview

Track & Trace

Track & Trace

Vanuit kwaliteitsoogpunt is altijd te achterhalen met welk betonmengsel een bepaald product gemaakt is. De productiedatum, tijd, receptnummer, daadwerkelijk gebruikte hoeveelheden grondstoffen en hulpstoffen worden altijd bewaard. Door uw product te voorzien van een uniek bonnummer of unieke code en dit te koppelen aan het geproduceerde betonmengsel bent u in de toekomst altijd in staat aan te tonen wanneer het product gemaakt is, met welk recept, welke hoeveelheden etc.

Erp3

Meten en wegen

Meten en wegen

Door het plaatsen van geavanceerde sensoren op strategische plaatsen is tClick Vision in staat om nagenoeg alles te meten en te wegen. Denk aan vochtmeting van de aangeleverde grondstoffen, de plasticiteit, de hoeveelheid naval, de gewichten in de weegbakken en ook het energieverbruik. Inzicht in deze gegevens geven u de handvatten om tijdig bij te sturen en uw proces te optimaliseren. tClick Vision is door het Nederlands Meetinstituut gecertificeerd onder toelatingsnummer T10466.

IMG20210107092702

Voorraadbeheer

Voorraadbeheer

tClick Vision houdt automatisch uw voorraden bij. Bij de aanvoer van grondstoffen geeft u in wat er geleverd is. Bij het verwerken van een order houdt het systeem automatisch de hoeveelheden bij die verbruikt worden. Sensoren in de bunkers meten de werkelijke waarde van de inhoud ter controle van de theoretische waarde die het systeem aangeeft. Op het beeldscherm is dit onderscheid in één oogopslag te zien. Sensoren in de bunkers geven naast de theoretische voorraad aan de hand van aanvoeren en verbruiken de gemeten hoeveelheid materiaal in de bunker aan.

Beton storten

Vochtbeheersing

Vochtbeheersing

Een goede meting van het vochtgehalte van aangeleverde grondstoffen is uiteraard zeer belangrijk. Net zo belangrijk is deze metingen te blijven doen, zowel van de toeslagstoffen tijdens het doseren ervan, als van het mengsel in de menger. De bepaling van het vocht in de toeslag is van belang voor de correcte dosering van het water, als voor de correcte hoeveelheid toeslag die afgewogen moet worden.. Digitaliseren van deze metingen door middel van het plaatsen van sensoren voorkomt fouten. Er vindt namelijk constante meting plaats en de operator krijgt een signaal als het vochthuishouden niet goed is. Wanneer er onvoorziene omstandigheden zijn -denk aan een vrachtwagen die te laat is- kan de operator precies zien hoeveel vocht hij moet toevoegen.

Beton Haitsma 4

Eindproduct

Eindproduct

U wilt uw klanten de kwaliteit leveren die u met hen heeft afgesproken. Dat maakt van u een betrouwbare leverancier. tClick Vision houdt via de module Productregistratie van ieder eindproduct alle gegevens bij. Welk recept met welke grondstoffen geproduceerd is, hoelang de productiedoorloop tijd was en wat er eventueel gedurende het proces extra is toegevoegd of weggelaten. Bijgehouden wordt wie er wijzigen in de samenstelling c.q. productieverloop heeft aangebracht. Met Track & Trace is deze data met enkele muisklikken te achterhalen. Deze informatie dient ter ondersteuning van uw kwaliteitssysteem.

1 / 5