Intro bg 3

Functionaliteiten tClick Vision

tClick Vision is het hart van besturingssystemen waar ijkwaardig wegen, doseren en mengen een belangrijke rol spelen. Het biedt snellere doorlooptijden, zorgt voor een optimaal gebruik van uw machinepark, voor minder afval en real-time inzicht in het gehele productieproces. Verder biedt tClick Vision nauwkeurige afweging, actueel inzicht in voorraad en verbruiken en inzicht in de mechanische knelpunten in het productieproces via grafische weergave.

tClick Vision biedt totale automatiseringsoplossingen met onder meer de visualisatie, registratie en aansturing van het industriële proces. Het tClick Vision besturingspakket is opgebouwd uit MES-, SCADA- en PLC-elementen. U als klant wordt geheel ontzorgd: naast het ontwerpen, realiseren en implementeren van zowel de soft- als de hardware onderhouden de engineers van Hellebrekers het gehele pakket.

T Click fotos met iconen Besturing2

Besturingsproces/visualisatie

tClick Vision stuurt het gehele productieproces aan en visualiseert dit geheel op één overzichtelijk scherm. Inzicht in het gehele proces geeft overzicht en de operator kan tijdig bijsturen indien nodig. De SCADA toepassing van tClick Vision staat bekend om haar gebruiksvriendelijkheid: voor veel installaties is één visualisatiescherm en één bedieningsscherm genoeg.

T Click fotos met iconen Receptuurbeheer

Receptuurbeheer

De gebruikers van tClick Vision kunnen het verbruik van grondstoffen, de geproduceerde hoeveelheden of de afwijkingen per batch monitoren. Ook kunnen ze receptaanpassingen of vochtcorrecties doorgeven. Dit kan plaatsvinden in de controle-ruimte, maar ook via wifi op een tablet op het terrein of op afstand via een laptop die gekoppeld is aan het besturingsnetwerk. Per gebruiker stelt u de rechten en mogelijkheden in.

T Click fotos met iconen Registratie

Registratie

Productieregistratie houdt in dat wordt aangegeven wanneer welk mengsel met welke grondstoffen geproduceerd is. Deze informatie dient ter ondersteuning van het kwaliteitssysteem. Digitalisering van deze gegevens maakt het terughalen van historische gegevens eenvoudiger en sneller.

1 / 3