EDFO8617 Foto Industriele Automatisering

Veiligheid

Veilig kunnen werken staat bij Hellebrekers bovenaan. In de ontwerpfase wordt heel kritisch gekeken waar zich veiligheidsrisico's bevinden en hoe deze uitgesloten kunnen worden. Bij het omzetten van bestaande besturingssystemen naar tClick Vision wordt het huidige proces geanalyseerd en daar waar nodig aangepast.

Het plaatsen van alarmeringssensoren op strategische plekken in het productieproces verhoogt de veiligheid van de medewerkers. Als een bepaalde klep niet dichtzit bijvoorbeeld, registreert de sensor dit en geeft een signaal door aan tClick Vision. Hierdoor blokkeert het systeem de voortgang en staat de betreffende lijn stil. De operator kan op de visualisatie exact zien waar een eventuele stagnatie optreed, wat de oorzaak is en ingrijpen.