Intro bg 4

Meten en wegen

Door het plaatsen van geavanceerde sensoren op strategische plaatsen is tClick Vision in staat om nagenoeg alles te meten en te wegen. Denk aan vochtmeting van de aangeleverde grondstoffen, de hoeveelheid naval, de gewichten in de weegbakken, de plasticiteit van het mengsel en ook het energieverbruik. Inzicht in deze gegevens geven u de handvatten om tijdig bij te sturen en uw proces te optimaliseren. tClick Vision is door het Nederlands Meetinstituut gecertificeerd onder toelatingsnummer T10466.

Iconen bg Vochtmeting

Vochtmeting (1)

Vochtmeting toeslag

Voor een correct mengsel is het van groot belang om inzicht te hebben in het vochtpercentage in de toeslag. Met het ingestelde vochtpercentage wordt de hoeveelheid aanmaakwater aangepast, maar ook de te doseren hoeveelheid toeslag. Hierdoor blijft de betonsamenstelling consistent. Door vochtsensoren in de toeslag toe te passen wordt dit vochtpercentage elke charge aangepast naar de actuele waarde. De consistentie van de samenstelling wordt hierdoor gewaarborgd.

Iconen bg Vochtmeting

Vochtmeting (2)

Vochtmeting mengsel

Voor de betonwaren-industrie is er naast vochtmeting in de toeslag ook de mogelijkheid tot vochtmeting in de menger d.m.v. vochtsensoren in de bodemplaat. De vocht-wenswaarde wordt in het recept ingegeven. Nadat uitvoering van de calibratie-cyclus, wordt na de droog-mengtijd het vochtpercentage van het droge mengsel bepaald. Hierna wordt berekend hoeveel water er toegevoegd moet worden om aan de gewenste consistentie van het mengsel te komen. De meting in de droog-mengtijd kan gebeuren op alleen toeslag of op toeslag plus cement.

Iconen bg Weegbakkenl

Weegbakken

IJkwaardige krachtopnemers en indicatoren geven een exacte weergave van het actuele gewicht. Elke twee jaar worden deze door een externe controle-instantie gecontroleerd. Daarnaast vindt er elke dag een controle van de weegbak plaats middels een weegcheck. Voor aanvang worden gewichten opgetrokken en de aanwijzing gecontroleerd. Tijdens productie wordt de operator gewaarschuwd bij doseer- en lostijd-overschrijdingen, tolerantie afwijkingen tijdens doseringen bij mechanische storingen. Dit alles om een consistente productie te waarborgen. De naval van gedoseerde grondstof wordt automatisch aangepast bij verandering van de materiaalstroom zodat de af te wegen hoeveelheden constant blijven en daardoor de mengselsamenstelling optimaal blijft.

Iconen bg Temperatuur

Energieverbruik

(Optioneel) geplaatste meters en sensoren geven gedetailleerde energieverbruik informatie per charge door. Dit geeft u real time inzicht in uw gas- en elektriciteitsverbruik. Hierdoor kunt u zeer gericht energiebesparende maatregelen doorvoeren. Dit is aan de ene kant kostenbesparend door lagere energiekosten alsook door minder inkoop van CO2-rechten. U bent in staat uw carbon footprint (CO2 voetafdruk) inzichtelijk te maken en -indien een klant dit u vraagt- te tonen.